“Optimist” 1974-cü ildə yaradılmış yelkən növüdür.

Yelkən siniflərinin arasında ilk olan “Optimist”, 8 – 15 yaşlı yeniyetmələr üçün nəzərdə tutulub. “Optimist” Beynəlxalq Yelkənli İdman Federasiyasının “16 yaşdan aşağı sinifi” olaraq rəsmən təsdiq edilən yeganə sinifdir. Optimist uşaqların 15 yaşına qədər çempionata hazırlıqlarını artırmaq və yelkənə məhəbbət yaratmaqdan ibarətdir.