Yelkən sahəsi 5.7 m²-dir. Yelkən sahəsi tərəfdən orta boydakı LASER sinfidir. LASER firmasının ölçülərində istifadəçinin 55 ilə 70 kq olmağı ideal olaraq göstərilmişdir. Avropa və Dünya Çempionatlarıvardır. Əlavə olaraq qadınlar kateqoriyası da 2008-ci il YAY Olimpiya oyunlarında olimpiya sinifi olmuşdur.