“Hakimliyə namizədlik kursu” uğurla yekunlaşıb

Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən yelkən hakimliyi kursunda 14 iştirakçı imtahanı uğurlu verərək “Yelkən hakimliyinə namizəd” ünvanını qazandılar.
İştirakçıları təbrik edir və gələcək karyeralarında uğurlar arzu edirik!