Bu gün “Ümumdünya Dəniz günü”dür

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi qərara uyğun olaraq hər il sentyabr ayının sonuncu həftəsi “Ümumdünya Dəniz günü” kimi qeyd olunur. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda da sentyabrın sonuncu həftəsi “Xəzər həftəsi” kimi qeyd olunur.

Gələcəyimiz üçün dənizləri qoruyaq!
#sailingaze#sfa#internationalseaday