Beynəlxalq Gənclər Günü

Beynəlxalq Gənclər Gününün məqsədi müsbət töhfələr verməklə gəncləri məşğul etmək və onları icmalarına daha aktiv cəlb etmək yollarını təbliğ etməkdir. Bir millətin ümidləri, arzuları və hədəfləri gəncliyin çiyinlərindədir. Onları maarifləndirin və gücləndirin!

Beynəlxalq Gənclər Gününüz Mübarək!

#sailingaze#sfa#internationalyouthday