Azərbaycan Yelkən Federasiyası ASAPES Karyera Sərgisində iştirak edir

Bu gün Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının təşkilatçılığı ilə ASAPES Karyera sərgisi keçirilir.

Müxtəlif müəssisə və təşkilatlar öz stendlərini quraraq burada nümayiş etdirirlər.

Sərgidə Azərbaycan Yelkən Federasiyası da öz stendlərini nümayiş etdirir.