28 May – Müstəqillik Günü

28 May – Müstəqillik Günü — 1918-ci ildə müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı gündür.

Azərbaycan Yelkən Federasiyası kollektivi olaraq bütün xalqımızı 28 May Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik edir, xalqımıza xoş güzəran, ruzi-bərəkət, firavanlıq və əmin-amanlıq arzulayır!